Fáilte chuig an Ionad Forbartha Gairmeacha. 

Tá sé mar aidhm againn seirbhís faisnéise agus gairmthreoach den scoth a chur ar fáil do mhic léinn OÉ Gaillimh ionas go mbeidh na mic léinn in ann a bhforbairt gairme féin a bhainistiú agus aistrithe gairme éifeachtacha a dhéanamh. 

Infhostaitheacht  ¦   Treoir   ¦   Deiseanna

Ar bhain tú do chéim amach in OÉ Gaillimh in 2015?
Má bhain, beidh suirbhé á sheoladh againn chugat go luath nó féadfaidh tú an suirbhé a líonadh anseo.