Fáilte chuig Oifig na bhFoirgneamh in OÉ Gaillimh

Is é an aidhm atá le hOifig na bhFoirgneamh eastát na hOllscoile a phleanáil, a fhorbairt, a chothú agus a bhainistiú, de réir straitéisí na hOllscoile, ionas go mbeidh mic léinn in ann foghlaim, go mbeidh an fhoireann in ann oibriú agus go mbeidh an pobal in ann cuairt a thabhairt ar champas sábháilte, compordach agus bríomhar.


Éigeandáil & Fabhtanna

Éigeandáil & Fabhtanna

Nósanna imeachta i gcás éigeandála & teagmhálacha agus eolas maidir le fabht a thuairisciú.

Eolas Éigeandála

Déan Fabht a Thuairisciú

Teagmhálacha & Nuacht

Teagmhálacha & Nuacht

Liosta A-Z de chomhaltaí foirne agus a gcuid sonraí teagmhála.

Liosta Teagmhálacha

Nuacht & Foláirimh

Treoracha chuig & timpeall an

Treoracha chuig & timpeall an

Eolas faoi pháirceáil, amchlár na mbusanna, taisteal chuig & timpeall an champais agus léarscáileanna an champais.

Páirceáil

Léarscáileanna den Champa