Reáchtáil Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh comórtas an tSéala Aistriúcháin thar ceann Fhoras na Gaeilge in 2016, 2017 agus 2020.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Séala Aistriúcháin, moltar tuairisc a chur le Foras na Gaeilge.