Seo thíos liosta de na cúrsaí iarchéime atá á dtairiscint againn.
Teideal Cód PAC
MA/Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) GYA97 (lánaimseartha); GYA98 (páirtaimseartha)
MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) GYA90
MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) GYA85
Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach
Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúchán)